Видео: Монолог на Ива Иванова

Монолог на Ива Иванова

Материјалот е снимен на натпреварот за најдобра изведба на монолог одржан на 25.10.2017 година во организац...

Монолог на Ива Ефремова

Материјалот е снимен на натпреварот за најдобра изведба на монолог одржан на 25.11.2017 година во организац...

Монолог на Ива Пуовиќ, 17 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Ива Ацеска, 10 години

Вториот дел од натпреварот е во тек. Гласаме за најдобар монолог со кликање и споделување на постот...

Монолог на Михаела Трајкоска, 13 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Илина Несторовска, 8 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Лара Даштевска

Материјалот е снимен на натпреварот за најдобра изведба на монолог одржан на 25.11.2017 година во организац...

Монолог на Ана Савев, 15 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Ивана Дојчиноска

Материјалот е снимен на натпреварот за најдобра изведба на монолог одржан на 25.11.2017 година во организац...

Ива Димитрова - монолог от известен филм

Заключителен монолог Школа по киноактьорско майсторство гр. Варна JJFilmworks Bulgaria.

Монолог на Максим Нешковски

Материјалот е снимен на натпреварот за најдобра изведба на монолог одржан на 25.11.2017 година во организац...

Монолог на Галина Николовска, 12 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Марко Ангеловски, 10 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Ѓорѓи Јовановски, 8 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Арна Серафимова, 10 години

Вториот дел од натпреварот е во тек. Гласаме за најдобар монолог со кликање и споделување на постот...

Монолог на Калина Јовковска

Материјалот е снимен на натпреварот за најдобра изведба на монолог одржан на 25.11.2017 година во организац...

Монолог на Марија Митрушеска, 14 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Монолог на Ева Стојчевска, 13 години

Материјалите се снимени за време на натпреварот за најдобра изведба на монолог за деца до 18 години одрж...

Опубликовано: 06 Апр 2019

Случайные видео:

© 2020 | Главная | Контакты